Vilka träd finns i Alperna?

Vilka träd finns i Alperna?

Särskilt artrika är alpängarnas och stenblocksfältens flora med vivor, stålörtväxter (Valeriana celtica) brunkulla och alpaster.

Läs mer
Hur varmt ska det vara i valplådan?

Hur varmt ska det vara i valplådan?

Under valparnas första fyra dagar bör temperaturen omkring dem vara 29,5–32 °C. Därefter kan temperaturen gradvis sänkas till cirka 26,7 °C vid sju till tio dagar och till 22,2 °C i slutet av den fjärde veckan i valparnas liv. Valplådan bör även stå på en välventilerad plats som inte är för dragig eller instängd.

Läs mer
Hur lång tid tar det att åka till Dubai från Sverige?

Hur lång tid tar det att åka till Dubai från Sverige?

Hur lång tid tar det att flyga från Stockholm till Dubai? Snabbast flygtid till Dubai från Stockholm är 6 tim 27 min (baserat på flyg som avgår de kommande 60 dagarna).

Läs mer
Vilka länder erkänner Krim?

Vilka länder erkänner Krim?

Ett problem med valet var att befolkningen på Krim inte hade rätt att ta den typen av beslut på egen hand. I mars 2014 beslöt sig Ryssland för att annektera Krim, vilket innebär att Krim ansågs vara en del av Ryssland. De flesta andra länder i världen erkänner inte Krim som en del av Ryssland.

Läs mer
Får man ta med sig stenar från Grekland?

Får man ta med sig stenar från Grekland?

Det är förbjudet att plocka med sig föremål från de arkeologiska platserna, det är inte ens tillåtet att ta med sig en sten.

Läs mer