När behövs liggare?

När behövs liggare?

När behövs liggare?

Om du har blandad verksamhet och tre fjärdedelar eller mer - räknat i del av omsättning - inte kräver personalliggare så behöver du inte föra liggare. Även om de återstående 25 procenten är av en art som normalt kräver det. Utgångspunkten är alltså hur verksamhetens omsättning fördelar sig på de olika delarna.

När ska man anmäla byggarbetsplats till Skatteverket?

Du som är byggherre ska anmäla varje byggarbetsplats till Skatteverket innan det faktiska byggandet startar. Det gör du enklast i tjänsten.

Får man använda ID06 som stämpelklocka?

– Det är inte bra om arbetsgivare i byggbranschen missbrukar ID06, säger Conny Svensson, nationell samordnare på Skatteverket. Syftet med elektroniska personalliggare är att skapa konkurrens på lika villkor och minska svartarbete. Inte att införa en digital stämpelklocka för de anställda.

Kan man jobba utan ID06?

Gäller ID06-systemt på arbetsplatsen krävs ett giltigt ID06-kort från och med den 22 januari. Skulle en person utan ID06 vilja komma in på arbetsplatsen ansvarar arbetsplatsen för tillträdet och manuell hantering måste ske i den lagstadgade personalliggaren.

Vilka företag måste ha personalliggare?

Vilka företag måste föra personalliggare?

  • Restaurang.
  • Tvätteri.
  • Fordonsservice.
  • Kropps- och skönhetsvård.
  • Livsmedels- och tobaksgrossister.
  • Byggbranschen.
BE

Vem får kolla personalliggare?

De som har rätt att ta del av uppgifterna är platsansvarig/ID06-administratören på arbetsplatsen och Skatteverket i samband med oannonserade kontrollbesök. Din arbetsgivare har även rätt att ta del av uppgifterna.

Måste man ha en personalliggare?

Du som bedriver verksamhet inom byggbranschen, fordonsservice, kropps- och skönhetsvård, livsmedels- eller tobaksgrossist, restaurangbranschen, eller tvätteribranschen ska föra personalliggare.

Relaterade inlägg: