Vad leder ström sämst?

Vad leder ström sämst?

Vad leder ström sämst?

De flesta metaller har fria elektroner, och är bra ledare. Silver, koppar guld, aluminium, järn. Medan plast, glas och keramik är bra isolatorer — de leder nästan ingen ström alls.

Vad har en isolator för funktion?

Isolator eller oledare är ett material som inte leder elektrisk ström, till skillnad från en elektrisk ledare eller halvledare. Isolatorer brukar ha en dålig värmeledningsförmåga (termisk isolator).

Vilka tre faktorer påverkar en ledares förmåga?

Längden. En kort ledare ger lägre förluster. Temperaturen. Lägre temperatur ger bättre ledningsförmåga.

Varför leder koppar ström?

både silver och koppar (som leder ström mycket bra) har bara en ensam elektron i yttre skalet. Avgörande tycks vara om valenselektronerna kan bilda par. Då är det ingen metall.

Vad beror resistivitet på?

Resistiviteten förorsakas bland annat av att elektronerna i ett material kolliderar med atomer som inte sitter på rätt plats i kristallgittret. Vid högre temperaturer vibrerar atomerna mer intensivt och därmed ökar i metaller resistiviteten.

Relaterade inlägg: