Vad exporterar Mexico?

Vad exporterar Mexico?

Vad exporterar Mexico?

Omkring 86 % av exporten och 2/3 av importen består av handel med USA. Landet är världens största producent av silver och den femte största oljeproducenten. Ett hinder för landets ekonomiska utveckling är den stora svarta sektorn, som omfattar mellan en tredjedel och hälften av all ekonomisk verksamhet.

Hur stor är Mexiko till ytan?

 km²Mexiko / Yta

Vad importerar Mexico mest?

Den här sidan importerar data om handel och produktion av livsmedel i Mexiko, som sedan används för att rita ut kartor i råvaruartiklar....Wikipedia.
Livsmedelsnamn (FAO)Produktion
Sorghum
Oranges
Wheat
Chicken meat
BE

Vilka naturtillgångar finns det i Mexico?

Mexiko är rikt på naturtillgångar. Oljan har länge utgjort en pelare i ekonomin och landet är världens största silverproducent. Energibehovet täcks till största delen av olja och naturgas. Den omfattande användningen av fossila bränslen bidrar till stora miljöproblem.

Vad importerar Sverige från Mexiko?

Sveriges import från Mexiko uppgick till 1341 miljoner SEK under samma år. Viktiga exportvaror är läkemedel, maskiner och apparater samt transportmedel. Viktiga importvaror är maskiner och apparater, transportmedel, kaffe och utrustning för telekommunikation.

Relaterade inlägg: