Hur räkna ut lönespridning i procent?

Hur räkna ut lönespridning i procent?

Hur räkna ut lönespridning i procent?

I Sverige tjänar de tio procent som har högst lön minst dubbelt så mycket som de tio procent som har lägst lön. Ett vedertaget mått för att mäta lönespridning är att beräkna kvoten mellan de högsta och de lägsta lönerna, vanligen mellan den 90:e och 10:e percentilen (P90/P10).

Hur mycket tjänar topp 10 i Sverige?

Yrkena med högst medellön
YrkeMedellön
Specialistläkare79 200
Fastighets- och förvaltningschefer, nivå 179 000
Traders och fondförvaltare77 100
Verkställande direktörer m.fl.76 700

Vad är att betrakta som en fast lön?

Fasta lönetillägg Ibland kan det vara praktiskt att betala ut ett fast lönetillägg vid sidan om den ordinarie lönen, exempelvis till en förman eller en medarbetare som fått ökat ansvar på något sätt. Innan man väljer detta alternativ bör man fundera på vad som ska hända om medarbeta- ren är frånvarande.

Vad menas med 90 Percentilen?

Den tionde percentilen är den lönenivå som 10 procent av lönerna ligger under, det vill säga en låg lön. På samma sätt är den 90:e percentilen den lönenivå som 90 procent av lönerna ligger under, en hög lön. 80 procent av alla löner ligger alltså mellan den 10:e och 90:e percentillönen.

Hur mycket tjänar Topp 1% i Sverige?

Medellönen i Sverige är 36 100 kronor....Yrkena med högst medellön.
YrkeMedellön
Ekonomi- och finanschefer, nivå 179 300
Specialistläkare79 200
Fastighets- och förvaltningschefer, nivå 179 000
Traders och fondförvaltare77 100

Relaterade inlägg: