Hur kan vi tänka för att använda havet på ett hållbart sätt?

Hur kan vi tänka för att använda havet på ett hållbart sätt?

Hur kan vi tänka för att använda havet på ett hållbart sätt?

Stöd våra hotade vatten! Alltför hårt fiske som utarmar våra hav och bottentrålning som förstör våra havsbottnar, räkodlingar som fördärvar kustmiljön, olje- och mineralutvinning till havs – det är lätt att känna sig maktlös inför allt som skadar våra hav.

Vad finns på havsbotten?

I närheten av de heta källorna lever snäckor, krabbor och över en meter långa rörmaskar! För att vara så långt ifrån solljus är det förvånansvärt livligt på havsbotten här. Det visade sig att huvudfödan för alla organismerna var bakterier som kunde utvinna energi ur oxiderat svavel.

Vad finns under havsbotten?

Oceanskorpan består i huvudsak av vulkaniska bergarter från stelnad magma, så kallad basalt. Under vulkanutbrotten på havets botten uppstår gasbubblor i den elastiska magman, och när lavan stelnar till berg blir bubblorna kvar som runda hålrum. Den extremaste formen är pimpsten, full av hålrum likt en ost.

Vad växer i havet?

I havet finns både alger och kärlväxter. Havets kärlväxter är nära släkt med blomväxterna på land. De har blommor och nästan alla har rötter att rota sig med i mjuka bottnar. Genom rötterna tar de upp näring som transporteras vidare till växtens olika delar.

Vad äter fisk i havet?

rov- fiskar börjar sitt liv med att äta små djur- plankton. Med ökande storlek skiftar de ofta över till insektslarver och kräftdjur, innan de slutligen når en storlek som möjliggör en fiskdiet.

Relaterade inlägg: