När blev Uzbekistan ett land?

När blev Uzbekistan ett land?

När blev Uzbekistan ett land?

1924 gjorde ryssarna Uzbekistan till en sovjetisk delrepublik och inledde ensidig satsning på bomullsodling. Vid Sovjetunionens upplösning 1991 blev Uzbekistan självständigt.

När blev Afghanistan självständigt?

Landet Afghanistan som vi känner det grundades år 1747, var under en del av 1800-talet brittiskt protektorat och blev självständigt år 1919. År 1979 invaderades landet av Sovjetunionen till stöd för en svag kommunistisk regering.

När tog talibanerna över Afghanistan första gången?

När stödet från Sovjetunionen upphörde efter imperiets upplösning vid årsskiftet 1991-92 föll den afghanska regimen samman på bara några månader, varpå gerillagrupper (mujahedin) tog kontrollen över olika delar av landet. Inbördeskrig och banditvälde följde. Som en motrörelse bildades talibanerna 1994.

Hur kunde talibanerna vinna?

Talibanerna har framgångsrikt sänkt motståndsviljan genom att sprida propaganda om att deras trupper är betydligt större än vad som är fallet. Orken och viljan bland det afghanska folket är låg när det gäller att stå emot talibanerna. – Det är ett härdat folk som varit i krig sedan 1979 när Sovjetunionen invaderade.

Vem finansierar talibanerna 2021?

I takt med sina framgångar på slagfältet har de också kunnat berika sig på tullinkomster från regioner som gränsar till andra länder, säger Anders Fänge. Men talibanernas förmodat största inkomstkälla kommer från ett annat håll: nämligen landets gruvindustri.

Hur stort är Sveriges bistånd till Afghanistan?

Sverige har sedan 2002 satsat 13,6 miljarder kronor på bistånd till Afghanistan. Under samma period har regeringen tagit fram fem strategier för Sveriges internationella utvecklingssamarbete med landet. Fokus för dem alla har varit utbildning, hälsovård, jämställdhet, mänskliga rättigheter och fattigdomsbekämpning.

Relaterade inlägg: