Vad hände med däggdjuren under jura och krita?

Vad hände med däggdjuren under jura och krita?

Vad hände med däggdjuren under jura och krita?

Under trias och jura påbörjas en förändring av havets djurliv, som når sin kulmen under krita. Vissa djurgrupper, som armfotingar och sjöliljor blir mer och mer ovanliga. Andra djur, som sjöborrar, snäckor och musslor, som tidigare haft en mer undanskymd tillvaro, utvecklade i stället en stor artrikedom.

Vad hände under krita perioden?

Tidsperioden Krita hade vi för 65-146 miljoner år sedan. Under krita fortsätter kontinentaldriften att sära Nordamerika och Sydamerika/Afrika. Sydamerika och Afrika skiljs också åt i mitten av perioden. Mellan den baltiska plattan och Asien finns ett sund sedan slutet av jura.

Vad hände med däggdjuren efter kometen?

Men även om däggdjuren drabbades hårt av asteroidnedslaget så återhämtade de sig oväntat snabbt. – På 300 000 år lyckades däggdjuren återställa artrikedomen och till och med fördubbla den jämfört med innan katastrofen. Det är en väldigt snabb evolution. – Asteroidnedslaget dämpade solljuset, kanske i åratal.

Vad hände under jura?

För 146-200 miljoner år sedan var det Jura. Under jura började jättekontinenten Pangea att spricka upp på flera ställen, bland annat genom ett sund mellan Sydamerika/Afrika (Gondwana) och Nordamerika (Laurasia). Vulkanisk aktivitet var vanlig i sprickzonerna, bland annat i Skåne längs den så kallade Tornquistzonen.

Är juraperioden?

För 146-200 miljoner år sedan var det Jura. Under jura började jättekontinenten Pangea att spricka upp på flera ställen, bland annat genom ett sund mellan Sydamerika/Afrika (Gondwana) och Nordamerika (Laurasia). Vulkanisk aktivitet var vanlig i sprickzonerna, bland annat i Skåne längs den så kallade Tornquistzonen.

Hur såg klimatet ut under krita?

Klimat. Klimatet under krita var mycket varmt, polerna var isfria och havsnivån var mycket högre än idag. Avlagringar visar att yttemperaturen i de tropiska haven kan ha varit 9-12 °C och djuphavstemperaturen så mycket som 15-20 °C varmare än i dag.

Hur har däggdjur utvecklades?

När dinosaurierna försvann, vid övergången till paleogen för ca 65 miljoner år sedan, blev däggdjuren den dominerande gruppen bland de landlevande ryggradsdjuren. Perioden kallas ofta just därför däggdjurens tidsålder. Under denna period utvecklades en rad olika däggdjursgrupper, av vilka många nu är utdöda.

Hur vet man när dinosaurierna levde?

De tidigaste dinosaurierna utvecklades för ungefär 230 miljoner år sedan. De flesta utvecklingslinjer av dinosaurier dog ut i och med den omfattande massdöd som inträffade för cirka 65,5 miljoner år sedan (Krita/Tertiär-gränsen). Den enda utvecklingslinje av dinosaurier som överlevde var fåglarna.

Hur såg det ut under jura?

För 146-200 miljoner år sedan var det Jura. Under jura började jättekontinenten Pangea att spricka upp på flera ställen, bland annat genom ett sund mellan Sydamerika/Afrika (Gondwana) och Nordamerika (Laurasia). Vulkanisk aktivitet var vanlig i sprickzonerna, bland annat i Skåne längs den så kallade Tornquistzonen.

Relaterade inlägg: