Vad betyder frugal maträtt?

Vad betyder frugal maträtt?

Vad betyder frugal maträtt?

-T. om måltid l. mat: enkel, tarvlig, torftig.

Är enkel måltid frugal?

Frugal uttalas frug|al [-a´l] och är ett adjektiv -t -a. Frugal betyder: enkel.

Vad menas med frugan?

Namn relaterade till fruga Hebreiskt namn som betyder fru eller härskarinna.

Vad betyder Fribrytare?

En kapare eller fribytare är ett privat fartyg eller en sjöman på ett sådant fartyg som seglar med ett av regeringsmyndighet utfärdat kaparbrev i vilket denne fått rätt att uppbringa fientliga handelsfartyg.

Vad är en häxbrygd?

Nordiskt namn som betyder bofast.

Relaterade inlägg: