Hur fungerar terminshandel?

Hur fungerar terminshandel?

Hur fungerar terminshandel?

En termin är ett kontrakt mellan två parter – vanligtvis en market maker och en positionstagare, privat eller institutionell. Terminskontraktet ger köparen rätt att köpa det underliggande värdepapperet t ex Aktien, till det förutbestämda priset som terminen representerar.

Vad är det för termin?

En termin är ett avtal mellan två parter om en framtida affär. Denna affär görs upp idag där priset bestäms och den skillnad som uppstår mellan överenskommet pris och vad priset på underliggande står i vid slutdagen blir den eventuella vinsten eller förlusten.

Vad är terminspriser?

En aktieterminsaffär är ett avtal idag om att köpa eller sälja aktier till ett överenskommet pris på en bestämd dag i framtiden. Det på förhand avtalade priset kallas terminspris. Betalning och leverans av aktierna ska ske vid ett bestämt tillfälle i framtiden mot terminspriset.

Hur ser man terminer?

Om du har en traderapplikation som du handlar genom brukar du kunna hitta realtidsinformation i den. Bäst är isåfall att fråga kundtjänst om hur man får fram informationen i din trader.

Vad menas med ledande terminer?

Det innebär att priset på terminerna ger en indikation om hur placerarna som kollektiv tror att priset på tillgången ska utvecklas. I det här fallet handlar det främst om terminerledande amerikanska och europeiska börsindex.

Hur lång tid är 4 terminer?

En termin kan vara längre än 20 veckor. Om du läser 30 högskolepoäng under längre tid än 20 veckor, har du egentligen bara rätt till studiemedel på deltid. Men, om antalet veckor bara är tre fler anpassar vi beräkningen av studietakt för dig. Du får då studiemedel för heltidsstudier, men bara i 20 veckor.

Vad innebär Futures?

Futures är rätten – och skyldigheten – att köpa en viss tillgång, till exempel en råvara, statsobligationer, en aktie eller valuta till ett pris i framtiden.

Relaterade inlägg: