Är Levandehistoria trovärdig?

Är Levandehistoria trovärdig?

Är Levandehistoria trovärdig?

www.levandehistoria.se är myndigheten Forum för levande historias webbplats. Syftet med webbplatsen är att på ett tydligt och tillgängligt sätt presentera information om oss och vår verksamhet för våra målgrupper. För klassrummet med material för lärare och elever.

Vad är levande historia för källa?

Forum för levande historia bildades den . Det är en myndighet som har fått i uppdrag av regeringen att främja arbete med demokrati, tolerans och mänskliga rättigheter. Utgångspunkten är Förintelsen och andra brott mot mänskligheten.

Vad är syftet med levande historia?

Vårt uppdrag är att vara ett nationellt forum som ska främja arbete med demokrati, tolerans och mänskliga rättigheter med utgångspunkt i Förintelsen. Myndigheten har särskilt till uppgift att: informera om Förintelsen och kommunistiska regimers brott mot mänskligheten.

När öppnar placeras Forum igen?

Avanza Bank Holding. Avanzas forum väntas vara tillbaka i vår enligt vd (Finwire) Avanza hoppas kunna dra igång igen sitt forum på sajten Placera under våren efter att ha stängt det abrupt i december. Det uppger vd Richard Josefson till TT.

När grundades levande historia?

1 januari 2003Forum för levande historia / Grundades

Vad har hänt med Avanzas forum?

Nyligen försvann det populära diskussionsforumet hos Avanzas dotterbolag Placera. Nu är planen att forumet återuppstår – men utan möjlighet att vara helt anonym. En dag för två veckor sedan var Placeras forum plötsligt bara borta, och 100.000 registrerade användare kunde inte längre varken läsa eller skriva inlägg.

Vart är Avanzas forum?

Placeras forum stänger tillfälligt Under arbetets gång är Placeras forum tillfälligt stängt. Forumet har växt kraftigt i antal användare och innehåll de senaste åren, samtidigt är tjänsten byggd på äldre teknik. Det har medfört att det tekniska underhållet nu blivit ett mycket resurskrävande arbete för oss.

Vad är liv egentligen?

Liv (Biota) är den egenskap som delas av alla organismer. Det finns ingen entydig definition på biologiskt liv, men olika livsformer har vissa gemensamma särdrag som karaktäriserar dem, fortplantning (reproduktion), nedärvning, reaktion på yttre stimuli samt ämnesomsättning (metabolism).

Relaterade inlägg: