Är SLU en bra källa?

Är SLU en bra källa?

Är SLU en bra källa?

SLU i världstoppen SLU är världsledande inom flera forskningsområden och är ofta högt placerat i rankningar världen över.

Var håller SLU till?

Sveriges lantbruksuniversitet SLU har sin huvudverksamhet förlagd till: Alnarp, Skara, Uppsala och Umeå. Försöksverksamhet, forskning och utbildning bedrivs över hela landet.

Är SLU statligt?

Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) är ett svenskt statligt universitet med ansvar för areella näringar.

Var har SLU verksamhet?

SLU har störst verksamhet i Uppsala, Alnarp, Umeå, Skara och Skinnskatteberg. Utbildning, forskning, försöksverksamhet och miljöanalys bedrivs också på fler orter i landet.

Hur många pluggar på SLU?

Vad gör SLU?

Kan fås på Alnarp?

Hur länge har SLU funnits?

Hur många studenter i SLU?

Vad krävs för att komma in på SLU?

Hur gammalt är SLU?

Vad finns i Alnarp?

Hur många studerar på SLU?

Hur många studenter finns det i Uppsala?

Vad krävs för att komma in på veterinärutbildning?

Relaterade inlägg: