Har Tanzania i söder?

Har Tanzania i söder?

Har Tanzania i söder?

Artikel i Wikipedia där du kan läsa om Tanzania ur olika perspektiv. Tanzania, officiellt Förenade republiken Tanzania är en stat i Östafrika som gränsar till Kenya och Uganda i norr, Rwanda, Burundi och Kongo-Kinshasa i väster och Zambia, Malawi och Moçambique i söder.

Vad heter Tanzanias största stad?

Dar es-Salaam är Tanzanias största stad och ekonomiska centrum. Landets officiella huvudstad är Dodoma, men Dar es-Salaam fungerar till stor del som Tanzanias de facto-huvudstad och mycket av landets administration finns fortfarande i staden.

Hur ser fattigdomen ut i Tanzania?

En av fyra lever i fattigdom Ungefär en fjärdedel av Tanzanias befolkning lever i fattigdom och över en tredjedel av barnen under fem år är undernärda. En viktig faktor för att bekämpa fattigdom är att ge flickor och kvinnor tillgång till sina rättigheter.

Vad är Tanzania känd för?

Landet har ett väldigt rikt växt- och djurliv och är bland annat känt för den svarta noshörningen. I Tanzania är drygt en tredjedel av det totala landområdet skyddat i form av nationalparker eller genom reservat.

Hur fattigt är Tanzania?

En av fyra lever i fattigdom Ungefär en fjärdedel av Tanzanias befolkning lever i fattigdom och över en tredjedel av barnen under fem år är undernärda. En viktig faktor för att bekämpa fattigdom är att ge flickor och kvinnor tillgång till sina rättigheter.

Relaterade inlägg: