Vem äger Sveriges ekar?

Vem äger Sveriges ekar?

Vem äger Sveriges ekar?

Kungen ägde ekarna fram till 1829. Efter detta årtal fick bönderna betala för att förfoga över ekarna på sin egen mark. Det dröjde dock fram till 1850-talet innan bönderna fullt ut löste in sina ekar.

Hur många ekar finns det i Sverige?

Enligt analysen finns det 245 000 hektar skog i Götaland med minst 10 % ek (räknat som grundyta). Eken växer främst i blandning med andra trädslag. Så här ser det ut i Riksskogstaxeringens provytor i Götaland. På de 245 000 hektar som hyser ek är det bara 20 % som klassas som ren ekskog.

Hur många arter av ek finns det?

Ett exempel på en viktig livsmiljö är gamla ekar i hagmarker. Eken är det artrikaste trädet i Sverige och ett enskilt träd kan inhysa över 500 olika arter, bl. a. lavar, mossor, insekter, svampar och fåglar.

Varför Savar eken?

Vätskan är i det närmaste skumartad och luktar nästan som mäsk; lite sötaktig med inslag av jäst! Insekter gillar tydligen detta för det kan sitta skalbaggar och svartmyror runt stället. Mig veterligen har det inte skett någon mekanisk skada som förorsakar "blödningen", utan den har bara uppkommit.

När fäller eken sina ekollon?

Hej! Ekollonet är ekens frukt och den bildas efter blomningen på våren och utvecklas under vegetationsperioden för lossna och falla till marken på hösten. Det finns ekar där ollonet behöver två år för att mogna, bla a rödek, Quercus rubra, ursprungligen från Nordamerika men här och där planterad i Sverige.

Relaterade inlägg: