Hur blir man professor i filosofi?

Hur blir man professor i filosofi?

Hur blir man professor i filosofi?

För att få tjänst som lektor, forskarassistent eller professor krävs omfattande meriter från egen forskning på avancerad nivå och erfarenhet från undervisning på högskolenivå. Grundläggande utbildning finns på bl a Ekonomiprogrammet, Humanistiska programmet eller Naturvetenskapsprogrammet.

Vad är en assisterande professor?

– Det känns jättebra! Min tjänst som assisterande professor, en typ av junior professorstjänst, innebär förutom forskning att jag ska ansvara för grundutbildningen i utvecklingsekonomi och hålla flera kurser per år. Tjänsten är en så kallad tenure track.

Vad gör en biträdande professor?

Till skillnad från professor och lektor är befattningen inte reglerad i högskoleförordningen, i stället är det upp till varje högskola att klargöra villkor och meriter för tjänsten. Därför skiljer sig tjänsterna åt mellan olika lärosäten.

Vad är adjungerad professor?

En adjungerad professor har sin huvudsakliga verksamhet utanför universitets- och högskoleväsendet. Personen ska uppfylla behörighetskraven för att anställas som professor.

Vad krävs för att bli doktorand?

För att ta en doktorsexamen behöver du läsa kurser inom ämnet du forskar i. De brukar man rekommendera att doktoranden läser klart i början av sin forskarutbildning. Större delen av utbildningen kommer att ägnas åt egen forskning. Du ska skriva ett antal artiklar som sedan läggs ihop till en doktorsavhandling.

Vad är en adjungerad professor?

En adjungerad professor har sin huvudsakliga verksamhet utanför universitets- och högskoleväsendet. Personen ska uppfylla behörighetskraven för att anställas som professor.

Vad är en professur?

Professor (latin: "offentligt anställd eller avlönad lärare") är en titel för de högst utbildade lärarna vid högskolor och universitet. Samma typ av tjänster finns inom flertalet universitetssystem i världen, även om titeln på en del språk även är en allmän benämning för en lärare. Ämbetet brukar benämnas professur.

Vad innebär det att vara adjungerad?

Att adjungera betyder att välja in en person som tillfälligt får delta i klubbstyrelsens arbete, till exempel delta på ett styrelse- eller medlemsmöte. En adjungerad styrelsemedlem har yttrande- och förslagsrätt, men inte rösträtt. Adjungeringen kan gälla ett möte, eller en del av ett möte.

Relaterade inlägg: