Hur svetsa Skopstål?

Hur svetsa Skopstål?

Hur svetsa Skopstål?

Direkt vid själva svetsfogen blir skopstålet eller slitplåten avhärdad och mestadels ferritiskt. För att övergången till ohärdat inte skall bli för för kort så måste värmen från fogen få sprida sig i slitstålet, dvs svetsa inte för snabbt och låt inte stålet kallna för mycket innan du lägger nästa fog.

Hur bör man förvara oöppnade paket med basiska elektroder i?

Åtgärder på arbetsplatsen Förvara elektroderna i eluppvärmda behållare vid en lägsta temperatur av 70°C. Efter arbetet, återställ icke förbru- kade elektroder till förvaringsugnen. Torktemperaturen avser tempera- turen i elektrodernas huvudmassa. Torktiden mäts från den tidpunkt då torktemperaturen uppnåtts.

Hur bör Svetspinnar förvaras?

Förvara elektroderna i eluppvärmda rörbehållare vid en lägsta temperatur av 70°C. Efter arbetet, återställ icke förbrukade elektroder till förvaringsugnen. Om färgen på elektrodhöljet ändras under lagring, skall de kasseras eller ESAB skall kontaktas.

Hur förvaras tillsatsmaterial för mig mag?

Tråd skall lagras i lämplig temperatur och fuktighet, och dammiga utrymmen skall undvikas när tråden inte är innesluten i någon typ av dammskyddad förpackning eller utrustning. Tråd för TIG-svetsning (GTAW) skall skyddas från damm och luftburna föroreningar efter att förpackning har öppnats.

Vilket problem kan fuktiga elektroder orsaka vid MMA svetsning?

En särskilt allvarlig form av porositet är ”maskgångar”, orsakade av stora föroreningar på ytan eller svetsning med fuktiga elektroder eller fuktig flux. Karakteristiskt för maskgångar är långsträckta porer, vilka visar sig som fiskbensmönster vid röntgen.

Relaterade inlägg: