Är det svårt att vara revisor?

Är det svårt att vara revisor?

Är det svårt att vara revisor?

Rollen som revisor är varierande. Man får arbeta med och träffa många olika personer, både kollegor och kunder samt se olika företag och branscher. Många personer förvånas av att revisoryrket är så socialt – det trivs jag verkligen med. Jag tycker det är kul att få arbeta i team och gemensamt ta sig till målet.

Vad krävs för betyg för att bli revisor?

Efter den teoretiska och praktiska utbildningen så avlägger du ett prov hos Revisorsnämnden som ger dig din titel som auktoriserad revisor....För att studera ekonomi på högskola eller universitet krävs följande betyg från gymnasiet:

  • Grundläggande behörighet.
  • Engelska 6.
  • Matematik 3b/3c.
  • Samhällskunskap 1b/1a1+1a2.

Vad har en revisor för ansvar?

Revisorn granskar en verksamhets redovisning och förvaltning, det vill säga hur styrelsen förvaltar verksamheten de företräder. I sin granskning bedömer revisorn om den granskade finansiella informationen ger en rättvisande bild av företagets resultat och ställning – och om den följer de lagar som finns.

Hur är det att jobba som revisor?

Först arbetar man som assistent och sedan kan man bli Auktoriserad och ha egna kunder. Beroende på var man jobbar kan man eventuellt även bli delägare. Folk brukar ha uppfattningen att revisorer är stela och tråkiga men här där jag jobbar är vi ett väldigt roligt gäng! Lyssna inte på fördomar om olika yrken.

Kan en redovisningskonsult bli revisor?

Bra att ha arbetslivserfarenhet inom den aktuella branschen. Någon garanti på att komma in på ngn utbildning kan tyvärr inte ges på förhand. Alla intresserade är välkomna att söka och så får du sedan besked om du kom in eller inte. Du kan läsa mot examensbevis på komvux.

Är det kul att jobba som revisor?

Först arbetar man som assistent och sedan kan man bli Auktoriserad och ha egna kunder. Beroende på var man jobbar kan man eventuellt även bli delägare. Folk brukar ha uppfattningen att revisorer är stela och tråkiga men här där jag jobbar är vi ett väldigt roligt gäng!

När behöver man inte ha revisor?

Aktiebolag kan välja att ta bort kravet på revisor om de inte når upp till två av dessa värden för båda de två senaste räkenskapsåren: fler än 3 anställda (i medeltal) mer än 1,5 miljoner kronor i balansomslutning. mer än 3 miljoner kronor i nettoomsättning.

Relaterade inlägg: