Hur mycket tjänar man som byggchef?

Hur mycket tjänar man som byggchef?

Hur mycket tjänar man som byggchef?

I Lönekollen för 2020 redovisas löner för byggchefer i olika positioner. En högre chef tjänar i snitt 72 00 kronor, medan den ”högsta chefen” har en medellön på 77 000 kronor, enligt statistiken. I Lönekollen 2020 går det också att se hur lönesättningen skiljer sig i olika delar av landet.

Vad är driftchef inom bygg?

Arbetsuppgifter. I rollen som driftchef ansvarar man för att den dagliga verksamheten löper på som planerat. I arbetet ingår att leda det arbetslag man ansvarar för, och säkerställa att arbetet sker på ett effektivt sätt genom att se till att rätt person är på rätt plats.

Vad gör en arbetschef?

Du är bryggan mellan ledningsgruppen och dina kollegor ute på projekten. Du vägleder och coachar dina medarbetare. I samråd med projektledarna ansvarar du för inköp av tjänster och varor. Du har huvudansvar för miljö, arbetsmiljö och kvalitet i projekten.

Vad tjänar en platschef inom mark?

Platschefen tjänar cirka 41 000 kronor i månaden och arbetschefen cirka 60 000 i månaden.

Vad tjänar man som chef på ICA?

Marknadslönen för butikschef (avdelningschef) ligger 2022 i olika intervall - mellan 29 000 och 35 000 kronor, mellan 34 000 och 40 000 per månad samt mellan 39 000 och 52 000 kronor. Verksamhetens art och omfattning har i regel en direkt påverkan på lönen.

Vad tjänar en platschef på NCC?

75 800 kronor Medellönen är ett snitt mellan alla personers lön i yrket, alltså summan av alla löner delat med antalet personer.

Vad gör man som platschef?

Som platschef har du ansvar för att driva projektteamet mot gemensamma mål och leda arbetet i projektet från kontrakt till överlämnande. Det innebär ansvar för projektets planering och genomförande avseende miljö, kvalitet, ekonomi och tid.

Hur mycket tjänar en driftchef?

Marknadslönen för drift- och underhållschef ligger 2022 från 40 000 kronor per månad och uppåt vid en lägre svårighetsnivå. Vid en högre svårighetsnivå ligger marknadslönen på 52 000 kronor och uppåt.

Vad tjänar en arbetschef på Peab?

75 800 kronor Medellönen är ett snitt mellan alla personers lön i yrket, alltså summan av alla löner delat med antalet personer.

Vad är en filialchef?

Det innebär att jag har resultatansvar för den enheten och ansvarar för allt från marknad och ekonomi till bemanning, försäljning och produktionsplanering.

Hur mycket tjänar en butiksmedarbetare?

28 800 kronor. Medellönen är ett snitt mellan alla personers lön i yrket, alltså summan av alla löner delat med antalet personer. Till skillnad mot till exempel medianlön som är den lön som ligger i mitten av spannet.

Relaterade inlägg: