Hur blev England protestantiskt?

Hur blev England protestantiskt?

Hur blev England protestantiskt?

För andra betydelser, se Engelska kyrkan (olika betydelser). Engelska kyrkan (engelska: Church of England) är statskyrkan i England. Den har sina rötter i Romersk-katolska kyrkan men blev 1534 fristående, som en av utbrytarkyrkorna under 1500-talets europeiska reformationsperiod.

Får präster i anglikanska kyrkan gifta sig?

Präster som inte levde i celibat fick varken läsa högt ur Bibeln eller ge nattvarden. År 1102 utfärdade ett engelskt kyrkomöte ett förbud för dem som innehade andliga ämbeten av lägre rang att ingå äktenskap eller, om de redan hade inträtt i det äkta ståndet, förbli gifta.

Vad heter kyrkan i England?

Det finns två nationella kyrkor: den anglikanska (Church of England) i England och den presbyterianska (Church of Scotland) i Skottland.

När blev Storbritannien protestantiskt?

Genom den så kallade "Act of Supremacy" 1534 gjorde sig kungen till kyrkans överhuvud (i världslig mening) och mellan 15, under praktisk ledning av Thomas Cromwell, stängdes de engelska klostren.

Får präster i Australien gifta sig?

Tusentals barn har utsatts för sexuella övergrepp inom ramen för den katolska kyrkan i Australien, visar en ny utredning. Nu höjs röster för att avskaffa det prästerliga celibatet – men motståndarna är många.

Vad innebär Avlatshandeln?

Ett avlatsbrev var ett dokument - eller en slags kvitto - som (förenklat uttryckt) gav syndernas förlåtelse. Eftersom de var dyra att köpa innebar det att rika personer hade lättare att komma till himlen än resten av folket.

Relaterade inlägg: