Vad kan man bli om man läser Internationella relationer?

Vad kan man bli om man läser Internationella relationer?

Vad kan man bli om man läser Internationella relationer?

Du får en bred internationell utbildning som du kan använda för en vidare yrkeskarriär inom allt från arbete i myndigheter och organisationer med politik, internationellt arbete, media eller journalism, men även i näringsliv, business inom marknadsföring eller social forskning.

Varför Internationella relationer?

Internationella relationer handlar om hur det internationella systemet fungerar politiskt och ekonomiskt, hur maktförhållanden förändras, hur relationer mellan stater fungerar, samt hur överstatliga organisationer och aktörer påverkar de internationella relationerna.

Vad är global utveckling?

När du läser Global utveckling studerar du globala samband mellan kultur, politik och ekonomi och hur dessa tar sig konkreta uttryck på olika platser i världen. Ämnet tar upp centrala frågor i pågående debatter utifrån kunskaper och forskningsrön inom olika samhällsvetenskapliga ämnesområden.

Hur blir man samhällsvetare?

En samhällsvetenskaplig utbildning på grundnivå omfattar tre år (180 högskolepoäng) för en kandidatexamen. Därefter kan man fortsätta på avancerad nivå i två år för en mastersexamen. På forskarnivå finns licentiatexamen och doktorsexamen som omfattar två respektive fyra år.

Vad är globala utvecklingsfrågor?

Är du intresserad av globala utvecklingsfrågor som demokrati, fattigdomsbekämpning, säkerhet och miljö? Vill du arbeta utomlands eller med internationella frågor i Sverige? Då är ämnet global utveckling någonting för dig! När du läser global utveckling studerar du globala samband mellan kultur, politik och ekonomi.

Vad kan man bli efter Globala studier?

med kandidatprogram i Globala studier kan man t. ex få jobb som utredare>> på olika myndigheter och organisationer som t. ex Migrationsverket eller Universitets-& högskolerådet; man blir Samhällsvetare>>, vilket inte är en yrkesexamen utan generellexamen.

Relaterade inlägg: