Hur lång är en gravrätt?

Hur lång är en gravrätt?

Hur lång är en gravrätt?

En gravrätt innebär att den avlidne har rätt till en gravplats i 25 år räknat från datumet för gravsättningen. Platsen är kostnadsfri eftersom den bekostas av den begravningsavgift vi alla betalar. När de 25 åren har löpt ut kan gravrättsinnehavaren förlänga gravrätten i ytterligare 25 år, men denna gång mot en avgift.

Vad händer när gravrätten gått ut?

När en gravrätt upphör för att ingen vill förlänga den, eller dras in på grund av vanskötsel, går äganderätten till gravstenen över på kyrkogårdsförvaltningen. Då ska gravstenen hanteras varsamt, och den får först efter sex månader avyttras för återvinning eller lämnas för destruktion.

Kan man boka gravplats?

Om den avlidne inte tidigare lämnat några önskemål, så kan de anhöriga boka en visning av tillgängliga gravplatser på den utvalda kyrkogården hos kyrkogårdsförvaltningen eller begravningsbyrån. Med olika typer av gravar och gravsättningar följer flera varianter och möjligheter. Med dessa även vissa begränsningar.

Kan man köpa gravplats i förväg?

Om man vet med sig i förväg att man kommer att dö inom en snar framtid på grund utav sjukdom eller ålderdom så kan det vara bra att utse en gravplats i förväg.

Var kan man välja gravplats?

Man får hjälp att välja plats för grav genom kyrkogårdsförvaltningen eller begravningsbyrån. Den auktoriserade begravningsbyrån arbetar lokalt och har stor kunskap om gravplatser på den orten du önskar.

Relaterade inlägg: