Vilka betyg krävs för kriminologi?

Vilka betyg krävs för kriminologi?

Vilka betyg krävs för kriminologi?

Behörighetskraven för att läsa kriminologi på högskola är grundläggande behörighet, Matte 2a/2b/2c och Samhällskunskap 1b/1a1+1a2. Vilket du får från ditt gymnasieprogram. Det är svårt att svara på vad du kan jobba med efter Kriminologprogrammet, det är ganska mycket upp till dig själv.

Hur mycket merit behöver man för att bli kriminolog?

Kandidatexamen förutsätter att man med godkänt resultat har läst på högskolenivå i minst 3 år och inom de studierna har klarat av minst 90 hp, tre terminer på heltid, inom sitt huvudområde kriminologi. Vilka breddningsämnen man väljer kan bero på vad man är mest intresserad av, och vad man vill jobba med.

Vad krävs för att bli utredare inom polisen?

En civil utredare gör samma saker som en utredande polis, men har något färre befogenheter. För att bli utredare behöver man en akademisk examen, vanliga exempel är jurist, socionom och beteendevetare. För vissa utredartjänster krävs specialistkompetens.

Vad gör en kriminalpolis?

Kriminalpolis är den del av polisen som ägnar sig ut att utreda brott, huvudsakligen grövre brott såsom mord, dråp, rån, grova narkotikabrott och sexualbrott.

Hur ser framtiden ut för kriminologer?

Det kommer öppna upp fler möjligheter för utbildade kriminologer då BRÅ visar att många som sitter på den här typen av samordningstjänsten inte har brottsförebyggande med i sin utbildning, speciellt inte i mindre kommuner. Även polisen kommer med stor sannolikhet efterfråga fler kriminologer i framtiden.

Relaterade inlägg: