Hur mycket kan man låna i studielån?

Hur mycket kan man låna i studielån?

Hur mycket kan man låna i studielån?

Det är CSN som avgör hur mycket du kan låna. Enligt CSN kan du låna max 2 976 kronor i veckan för undervisningsavgifter på eftergymnasial nivå, eller maximalt 357 120 kronor om året. Runt hälften för studer på gymnasienivå.

Är CSN en statlig myndighet?

CSN är en statlig myndighet och tillämpar därför den grundlagsstadgade offentlighetsprincipen som möjliggör insyn och kontroll av alla statliga myndigheters verksamhet.

Hur mycket ska man klara för att få CSN?

Under de första 40 veckorna med studiemedel måste du klara 62,5 procent av de högskolepoäng (hp) som du fått studiemedel för. Det innebär att om du har fått studiemedel för 40 veckor (60 hp) så är kravet att du måste klara 37 hp. Efter de 40 första veckorna med studiemedel ökar kravet på studieresultat.

Hur mycket kan man jobba när man har CSN?

Studerar man en normaltermin på 20 veckor kan man tjäna 93 561 kronor per halvår utan att studiemedlet påverkas. Det är drygt 15 500 kr i månaden, säger Annika Fahlander, chef för utbetalningsavdelningen på CSN. Enkäten om kunskaper om fribelopp gick ut till 8 207 studerande med studiemedel under oktober 2021.

Vem finansierar CSN?

Centrala studiestödsnämnden (CSN) är en svensk myndighet som lyder under Utbildningsdepartementet och har huvudkontoret i Sundsvall. CSN finns på 11 orter runt om i landet....
Centrala studiestödsnämnden
DepartementUtbildningsdepartementet
OrganisationstypStatlig förvaltningsmyndighet
Organisationsnr2

Vem tillhör CSN?

Vem som får pengarna beror på om du är över eller under 18 år. Innan du är myndig betalar vi ut bidragen till din eller dina vårdnadshavare. När du har fyllt 18 år så betalar vi ut pengarna direkt till dig. Så länge den studerande är omyndig betalar vi ut studiebidrag och andra bidrag till en betalningsmottagare.

Relaterade inlägg: