Kan de nationella minoritetsspråken riskera att dö ut?

Kan de nationella minoritetsspråken riskera att dö ut?

Kan de nationella minoritetsspråken riskera att dö ut?

Ja, det kan de. För varje ny generation som växer upp kan det ske ett språkbyte, det vill säga att barnen byter över till landets huvudspråk, svenskan.

Vad har sverigefinnar för rättigheter?

Lagen säger att de nationella minoritetsspråken ska skyddas och främjas. Den som tillhör en nationell minoritet ska ha rätt att lära sig, utveckla och använda sitt minoritetsspråk. Myndigheterna ska lyssna på de nationella minoriteterna och ta hänsyn till deras behov.

Vad är ett förvaltningsområde för minoritetsspråk?

Förvaltningsområden finns för minoritetsspråken finska, meänki- eli och samiska. Även andra kommuner än de som tillhör förvaltningsområden enligt mino- ritetslagen kan efter ansökan hos regeringen få ingå i förvaltningsområdet för ett eller flera av dessa minoritetsspråk.

Vad är syftet med förvaltningsområden?

Den ger samtliga nationella minoriteter utökade rättigheter till bland annat information och inflytande. Barns och ungas möjligheter till inflytande ska främjas särskilt. Från samma datum blir också kommuner och landsting skyldiga att anta mål och riktlinjer för sitt minoritetspolitiska arbete.

Vilka rättigheter har minoriteter och ursprungsbefolkning?

Urfolksdeklarationen säger bland annat att urfolk har rätt till eget språk och utbildning i sin egen kultur och på sitt eget språk, rätt att delta i beslutsfat- tande som berör deras rättigheter och rätt att utveckla sina egna beslutsfattande institutioner.

Relaterade inlägg: