Hur mycket tjänar man som sjökapten?

Hur mycket tjänar man som sjökapten?

Hur mycket tjänar man som sjökapten?

Lönerna regleras genom kollektivavtal och varierar i förhållande till befattning och fartygets typ och storlek. Genomsnittslönen i lägsta befattning är runt 30 000 kr per månad. Efter två år i tjänst kan en högre befattning erhållas och då stiger lönen till runt 40 000 kr per månad.

Hur blir man kapten på en båt?

Sjökaptensexamen, finns på Chalmers och Linnéuniversitetet. Programmet innefattar teoretiska studier parallellt med längre perioder av arbetsplatsförlagd utbildning till sjöss. Utbildningen är därför fyra år (180 hp + 75 hp arbetsplatsförlagd utbildning)?.

Är det svårt att få jobb som sjökapten?

Enligt Arbetsförmedlingen har det under flera års tid utbildats mycket färre sjöfolk på både universitet/högskola och gymnasial nivå i kombination med att nyutbildade befäl haft svårt att under samma tidsperiod finna befälsjobb och därför tagit anställning som manskap, alternativt funnit landbaserade jobb.

Vad betyder sjöbefäl?

Sjökapten eller Sjöbefäl är en titel på den som avlagt sjökaptensexamen samt erhållit sjökaptensbrev. En Sjökapten har rätt att tjänstgöra som befälhavare på alla fartyg i geografiskt obegränsad fart.

Vad tjänar en kapten på Stena Line?

45 600 kronor. Medellönen är ett snitt mellan alla personers lön i yrket, alltså summan av alla löner delat med antalet personer.

Hur mycket tjänar en sjöman?

32 900 kronor. Medellönen är ett snitt mellan alla personers lön i yrket, alltså summan av alla löner delat med antalet personer. Till skillnad mot till exempel medianlön som är den lön som ligger i mitten av spannet.

Hur mycket tjänar en fartygsbefäl?

45 600 kronor. Medellönen är ett snitt mellan alla personers lön i yrket, alltså summan av alla löner delat med antalet personer.

Relaterade inlägg: