Vad betyder Ytinriktat lärande?

Vad betyder Ytinriktat lärande?

Vad betyder Ytinriktat lärande?

Stigmar (2009) menar att lärandets önsk- värda utveckling går från ”överföring” till ”aktivt lärande” (s. 38); det förra innebär alltså ett passivt lärande eller, med andra ord, ett ytinriktat lärande. Ingen kan tveka om vad som är önsk- värt.

Vad är yt och Djupinlärning?

Ytinlärning innebär att du endast memorerar kunskaperna inför teoriprovet utan att förstå vad du lärt dig. Djupinlärning handlar om att du söker förståelse om hur regler ska användas och varför de finns i stället för att endast memorera dem.

Vad menas med Ytinlärning?

Ytinlärning innebär att man bara lär sig att rabbla saker utan att söka förståelse för betydelsen. Detta är väldigt negativt då du i trafiken måste söka förståelse och vara säker på beslut du tar.

Vad menas med så kallad djupinlärning?

Djupinlärning: Denna typ av inlärning resulterar i en mer långvarig kunskap. Kortfattat innebär djupinlärning att man har en större förståelse för kunskapen man avser att ta in, man kan lättare förstå och sätta saker i ett sammanhang och inte bara memorera och senare glömma bort.

Är djupinlärning positivt?

Djupinlärning är något positivt och innebär att du lär dig helheten och förstår sammanhangen och orsakerna. Genom de ökade kunskaperna som djupinlärning leder till så får du en mycket bättre förståelse för trafikreglerna och varför de är utformade som de är.

Hur kan Ytinlärning påverka mig?

Ytinlärning innebär att du bara försöker lära dig det du behöver så snabbt som möjligt, utan att förstå helheten, för att klara teoriprovet och uppkörningen. Även om du mot förmodan klarar proven är risken stor att okunskapen som detta leder till får allvarliga konsekvenser vid ett senare tillfälle.

Är Djupinlärning positivt?

Djupinlärning är något positivt och innebär att du lär dig helheten och förstår sammanhangen och orsakerna. Genom de ökade kunskaperna som djupinlärning leder till så får du en mycket bättre förståelse för trafikreglerna och varför de är utformade som de är.

Hur kan så kallad Ytinlärning påverka dig?

Imitationsinlärning innebär att du tar efter någon annans beteende. Kan vara både bra och dåligt; det beror på vem du tar efter. Ytinlärning innebär att du försöker lära dig allt utantill bara för att klara teoriprovet. Ingen helhetsförståelse och du glömmer.

Relaterade inlägg: