När får man köra med lasten högt uppe med små truckar?

När får man köra med lasten högt uppe med små truckar?

När får man köra med lasten högt uppe med små truckar?

Enda gången du får köra med upplyft last är vid tagande eller sättande av last, eller då sikten kräver det. Därför minskar den tillåtna lyftkapaciteten när höjden ökar, som du kan se på lyftdiagrammet i förarhytten, eller på sidan 50 i boken. Levande kraft När du bromsar en truck vill din last fortsätta framåt.

Vem är ansvarig för truckens fortlöpande service?

Tillsyn av truck Den fortlöpande svarar arbetsgivaren för och görs enligt tillverkarens rekommendationer av utbildad servicepersonal. Den dagliga tillsynen ska göras av truckföraren, som är ansvarig inför arbetsledningen att trucken man kör är i gott skick.

Hur bred behöver en truck gång vara?

Ett riktvärde som ni kan förhålla er till är att avståndet bör vara minst 0,9 meter bredare än trucken vid mötande trafik, inklusive last. Vid enkelriktad trafik bör avståndet vara minst 0,6 meter bredare än trucken, inklusive last.

Vad är lastens tyngdpunkt truck?

Tyngdpunktsavståndet är den sträcka räknat från gaffelhälen ( där gaffeln börjar vid gaffelvagnen) och utåt på gaffeln. Vanliga tyngdpunktsavstånd är 5 mm på truckar som har en kapacitet mindre än 7 ton. Ju längre man kommer ut på gaffeln, desto lägre blir truckens lyftkapacitet.

Hur mycket får man dra på en handtruck?

Hur tungt får man dra med en handtruck? Kraften för att sätta handtrucken i rörelse bör inte överstiga 150 N (Newton). Kraften kan mätas med en dynamometer. Kraften för att dra handtrucken kontinuerligt bör inte överstiga 100 N.

Vad ingår i truckens dagliga tillsyn?

5.1 Tillsyn före körning kan t ex omfatta: - laddning - instrument och reglage - oljeläckage - hydraulfunktioner i ändläge - syranivå i batteri - kontroll av färd- och parkeringsbroms - däckslitage - styrning Truckens bruksanvisning kan också ge information om vilken tillsyn före körning som ska ske.

Vilken typ av truck kräver minst utrymme?

I första hand ska ni välja en maskin som medför minsta möjliga mängd luftförorening, det vill säga en truck som inte drivs med förbränningsmotor är att föredra vid användning inomhus. I våra föreskrifter om hygieniska gränsvärden (AFS 2018:1) finns gränsvärden för koloxid eller kväveoxid.

Vad är viktigt att kontrollera på en dieseldriven truck?

Det är mycket viktigt att du som truckförare har kontroll på truckens stabilitet och belastning och krafter som påverkar stabiliteten. På det sättet minskar risken för olyckor med trucken. I det här kapitlet får du veta mer om hur olika krafter påverkar truckens arbetssätt och stabilitet.

Relaterade inlägg: