När skolan gör skillnad Gruber?

När skolan gör skillnad Gruber?

När skolan gör skillnad Gruber?

I juli 2008 släpptes boken När skolan gör skillnad - Skola, etnicitet och institutionell praktik skriven av Sabine Gruber. Det är den 1a upplagan av kursboken. Den är skriven på svenska och består av 192 sidor djupgående information om pedagogik. Förlaget bakom boken är Liber som har sitt säte i Solna.

Vilket är det svåraste ämnet i skolan?

Kemi, matematik och fysik angavs av en majoritet av eleverna (66-70 procent) som de allra svåraste ämnena. Motsvarande andel för övriga teoretiskt inriktade ämnen ligger runt 40 procent.

När vårdnadshavare kränker lärare?

Kränkningar som sker på fritiden Enligt skollagens 6 kap. 10 § är huvudmannen ålagd att utreda och åtgärda kränkande behandling som sker mellan barn/elever, av personal, vårdnadshavare och av andra människor. Kravet gäller även händelser som sker på fritiden såvida det finns kopplingar till förskolan/skolan.

När lärare mobbar kränker eller sårar?

När lärare blir irriterade tar de till cynismer och elaka kommentarer i stället för att ta itu med själva grundfrågan, säger hon. Ingen av dem tror att någon medvetet vill kränka en elev. Det bara sker. Lärarna undervisar som de själva blivit undervisade.

Vilket ämne är lättast?

Det lättaste grundämnet är väte med den kemiska beteckningen H som står för hydrogenium.

Vad är tekniska hjälpmedel förklara och ge exempel?

Exempel på produkter som ofta kallas arbetstekniska hjälpmedel är personlyftar, sängar, mobila dusch- och toalettstolar och olika typer av förflyttningshjälpmedel såsom vårdbälte, glidbräda, glidmatta och vridplatta.

Relaterade inlägg: