På vilken höjd ska en strömbrytare sitta?

På vilken höjd ska en strömbrytare sitta?

På vilken höjd ska en strömbrytare sitta?

Strömställare ska placeras på 1000 mm över golv intill ingångsdörr på låsets sida.

Vilken höjd eluttag?

Elsäkerhetsverket skriver att lägre placerade eluttag utomhus ska ha petskydd och är noga med att poängtera att den rekommenderade höjden för vägguttag utomhus är minst 170 cm ovanför golvet.

Var ska jordkabeln sitta?

Sladdar för skyddsjordade apparater ska ha tre ledare. Den grön- och gulrandiga skyddsledaren, som ska rädda liv om det blir fel, är ansluten till jordskruven. Denna sitter på jordblecket, som är märkt med jordtecknet . Skyddsledaren ska ha en extra böj.

Vem utfärdar svensk standard?

Svenska institutet för standarder SIS.

Måste man följa Elinstallationsreglerna?

Nej, man måste inte följa Elinstallationsreglerna SS 436 40 00. Starkströmsföreskriften ELSÄK-FS 2008:1 ger förhandsgodkännande till delar av Elinstallationsreglerna. Det innebär att om de delarna följs så uppfyller anläggningen föreskriftskravet på god elsäkerhetsteknisk praxis. Övriga delar behöver inte följas.

Relaterade inlägg: