Vad står KPMG för?

Vad står KPMG för?

Vad står KPMG för?

2008 ändrades firmanamnet till KPMG AB. KPMG bildades 1987 då Peat Marwick International (PMI) och Klynweld Main Goerdeler (KMG) slogs samman. Deras respektive historia går tillbaka till mitten av 1800-talet. Idag befinner sig företaget på en mycket större arena.

Vilken av The Big Four är bäst?

Företagen som upplever högst grad personalomsättning är EY, KPMG, Deloitte och PWC, och dessa företag kommer framöver i arbetet benämnas som Big Four.

Vem äger KPMG?

KPMG
HuvudkontorAmstelveen, Nederländerna
NyckelpersonerJohn Veihmeyer (Ordförande KPMG International), Björn Hallin, (Ordförande KPMG AB)
BranschRevision
TjänsterRevision Skatterådgivning Finansiell rådgivning
Historia

Vilken revisionsbyrå är störst?

PwC är den största och ledande revisionsbyrån i Sverige – ja, faktiskt i hela världen. Med en välmeriterad och erfaren revisor får du en professionellt genomförd revision och hos oss hittar du Sveriges mest eftertraktade revisorer.

Vilken Big 4 är störst i Sverige?

De sex största utgörs av PwC, EY, Deloitte, KPMG, Grant Thornton och Aspia, och de sysselsätter alla fler än 1 000 medarbetare, omsätter över en miljard kronor och är verksamma inom såväl revision, redovisning, skatt som övrig rådgivning.

Relaterade inlägg: