Är det svårt att få bolån?

Är det svårt att få bolån?

Är det svårt att få bolån?

Vanliga kundgrupper som har svårt att få bolån Här är en lista med vanliga kundgrupper som kan ha svårt att få bolån: kunder med en eller flera betalningsanmärkningar. kunder med anställningsformer som inte är heltid eller tillsvidareanställning. kunder hög kreditaktivitet.

När nekar banken bolån?

Ja, du kan låna på bostaden så länge belåningsgraden inte överstiger 85 procent av bostadens marknadsvärde. Men banken kan ändå neka dig lån även om belåningsgraden ligger under 85 procent. Det är dina ekonomiska förutsättningar som avgör om banken kommer att bevilja dig att utöka ditt bolån.

Är det bra att ha lån på hus?

Att ha låga lån är alltid stensäkert och det är bra att ha marginal för att bostadspriserna kan gå ned, men även om man är en hyggligt försiktig typ så tycker vi att man kan låna åtminstone hälften och inte behöver fundera så mycket på att amortera ned under 50% belåningsgrad.

Vad krävs det för att få ett bolån?

Innan du beviljas ett lån får du fylla i uppgifter om din inkomst, vilka utgifter du har, eventuella andra skulder samt visa vilken inkomst du har haft de senaste tre åren. Hur mycket du får låna beror också på om du delar utgifter med någon, om det finns barn med i bilden, vilka tillgångar du har och så vidare.

Vad avgör om man får bolån?

Banken får som mest bevilja lån som uppgår till 85 procent av köpeskillingen. Resterande del av köpeskillingen på en bostad måste du finansiera med en egen kontantinsats, möjligen delvis med ett lån utan säkerhet. Vissa långivare erbjuder blancolån (lån utan säkerhet) för lån över 85 procent av bostadens värde.

Vad händer om banken nekar bolån?

Den som skriver på något utan att först kolla med banken riskerar att stå med ett skrivet kontrakt och nekad låneansökan, vilket i sin tur kan leda till kontraktsbrott – och bli en mycket dyr historia. Konsekvensen för kunden blir att det är svårt att förutse processen.

Relaterade inlägg: