Hur lång tid tar det att bli tandläkare?

Hur lång tid tar det att bli tandläkare?

Hur lång tid tar det att bli tandläkare?

Tandläkarutbildningen omfattar fem års heltidsstudier på universitetsnivå. Efter slutförd utbildning ansöker du om legitimation hos Socialstyrelsen vilket krävs för att få arbeta som tandläkare. Efter legitimation och två års kliniskt arbete har du möjlighet att utbilda dig till specialist.

Vad ska man ha för betyg för att bli tandläkare?

Du behöver grundläggande behörighet samt: Biologi B, Fysik B, Kemi B, Matematik D. Eller: Biologi 2, Fysik 2, Kemi 2, Matematik 4 (områdesbehörighet 13/A13). Det kan finnas möjlighet för dig att läsa till dessa redan under gymnasietiden.

Är det roligt att vara tandläkare?

Om du trivs med att arbeta med människor, kan tandläkaryrket vara ett yrkesval för dig! Att vara tandläkare är ett varierat och skapande arbete med mycket patientkontakt. Som tandläkare är ett intresse för människor och god känsla för service och kvalitet viktiga egenskaper.

Vad krävs det för att bli tandläkare?

För att komma in via urvalsgruppen B1 behövs minst 20,89 på Karolinska institutet (KI), 20,57 på Göteborgs universitet och 20,36 på Malmö universitet. Högsta möjliga poäng är 22,5 (inklusive meritpoäng). Något lättare är det att ta sig in med hjälp av resultat från högskoleprovet.

Kan man läsa till tandläkare efter tandsköterska?

Tandsköterska är en helt annan utbildning som inte förbereder dig för vidare studier till tandläkare. Så är det tandläkare du vill bli så skulle det försena dig om du läste till tandsköterska först. Tandsköterska/Tandskötare blir du om du läser en eftergymnasial utbildning på yrkeshögskolan på 1,5 år.

Är det mycket kemi på tandläkarprogrammet?

Under utbildningen. De första terminerna läser du främst kemi, mikrobiologi, och kroppens anatomi och organfunktion. Du lär dig hur människan fungerar från de minsta byggstenarna till helheten. Redan under andra terminen prövar du på arbetat som tandläkare.

Relaterade inlägg: