Vad krävs för att få skyddade personuppgifter?

Vad krävs för att få skyddade personuppgifter?

Vad krävs för att få skyddade personuppgifter?

Du ansöker om sekretessmarkering hos Skatteverket. Har du frågor ska du kontakta ditt lokala skattekontor. För att en sekretessmarkering bör du ha ett intyg från till exempel polisen (kopia på polisanmälan) eller Socialtjänsten.

Vilka har skyddade personuppgifter?

Det finns tre sorters skyddade personuppgifter

  • Sekretessmarkering. Om man har det blir skolan, sjukvården, socialtjänsten och andra myndigheter särskilt försiktiga med att lämna ut ens adress och telefonnummer.
  • Skyddad folkbokföring. ...
  • Fingerade personuppgifter.

Hur många lever med skyddad identitet?

I Sverige lever cirka 14 000 kvinnor och 10 000 män med sekretessmarkering eller skyddad folkbokföring. Statistik saknas om hur många av dessa som har skyddade personuppgifter på grund av våld från en tidigare partner.

Hur många har skyddad identitet?

I Sverige lever cirka 14 000 kvinnor och 10 000 män med sekretessmarkering eller skyddad folkbokföring. Statistik saknas om hur många av dessa som har skyddade personuppgifter på grund av våld från en tidigare partner.

Vad innebär skyddat identitet?

Skyddad identitet är egentligen ett samlingsnamn för tre olika typer av sekretesskydd – sekretessmarkering, kvarskrivning och fingerade personuppgifter. Alla tre typer är till för att skydda personer som riskerar att råka illa ut om uppgifter om till exempel adress lämnas ut.

Relaterade inlägg: