Hur många obetalda dagar har man rätt till?

Hur många obetalda dagar har man rätt till?

Hur många obetalda dagar har man rätt till?

Enligt semesterlagen har alla anställda rätt till 25 dagars semester under ett år. Den som börjar sin anställning efter den 31 augusti har rätt till fem obetalda semesterdagar under det innevarande semesteråret.

Får man mer semester efter 40?

Många kommuner och regioner har tecknat lokala överenskommelser som gör det möjligt att byta tillägget mot fem till sju extra lediga dagar. Anställda inom vård, behandling, omsorgsverksamhet och äldreomsorg har 25 semesterdagar tills man fyller 40 år. Därefter utökas antalet till 31 dagar och efter 50 år till 32 dagar.

När ska semestern vara beslutad?

Beslut om när semesterperiod är förlagd ska arbetsgivaren ge minst två månader i förväg. Det innebär att arbetsgivare måste påbörja semesterplaneringen i god tid. I mars bör allt vara klart. Det är inte helt ovanligt att många på samma arbetsplats vill ha semester under samma period.

Vad gäller för obetald semester?

Har du bara varit anställd under en del av intjänandeåret, kommer några av dina semesterdagar att vara obetalda, det vill säga du får ingen semesterlön dessa dagar. Du bestämmer själv om du vill ta ut obetalda semesterdagar. Om du tar ut obetalda semesterdagar gör arbetsgivaren ett löneavdrag från din månadslön.

Vad betyder obetalda dagar?

Rätten till semester och semesterlön är oberoende av varandra. Det innebär att om arbetstagaren inte har tjänat in betald semester, exempelvis på grund av frånvaro eller att anställningen inte har pågått hela intjänandeåret, har hen ändå rätt att ta ut ledighet i form av obetald semester.

Hur många semesterdagar får man när man fyllt 40?

Antalet semesterdagar På den kommunala sektorn och inom landstinget kvalificerar man sig för 31 semesterdagar från och med det år man fyller 40 år. Det året man fyller 50 år så erhåller man ytterligare en semesterdag. Liknande bestämmelser finns i kollektivavtal inom den privata sektorn.

När får man extra semesterdagar?

Rätten till semester ökar med åldern: upp till 40 år – 25 dagar; mellan 40 och 50 – 31 dagar; över 50 år – 32 dagar. Du kan komma överens med arbetsgivaren om att den intjänade semesterlönen efter dag 25 som kontant ersättning i stället för betald semester (gäller ej sparade dagar).

Vad är en nära anhörig?

Som nära anhörig räknas maka, make, sambo, registrerad partner, barn, barnbarn, syskon, föräldrar, morföräldrar, farföräldrar och svärföräldrar.

Relaterade inlägg: