Vad krävs för godkänd slutbesiktning?

Vad krävs för godkänd slutbesiktning?

Vad krävs för godkänd slutbesiktning?

Några exempel ur innehållet i ett besiktningsutlåtande

  • Vilken typ av besiktning det var fråga om, till exempel slutbesiktning.
  • Datum, tid och plats för besiktningen.
  • Namn på besiktningsmannen samt hur han eller hon utsetts.
  • Vilken fastighet det är som slutbesiktigades.
  • Uppgifter om parterna, entreprenören och beställaren.

Vad är ett dolt fel hus?

Ett dolt fel är något som fanns där redan när du köpte bostaden och som du inte kunde upptäcka vid en noggrann besiktning innan köpet. Du ska heller inte ha behövt räkna med felet med tanke på bostadens ålder, skick och konstruktion.

När är en entreprenad färdigställd?

Arbetena anses färdigställda när entreprenaden godkänts vid slutbesiktning. För vissa beställare kan det vara lockande att avtala bort den möjlighet till jämkning av vite som AB/ABT tillhandahåller. Vad som gäller frågan om jämkning av vite i sådana fall har nyligen prövats av Svea hovrätt i mål nr T 404 -14.

Vad kontrolleras vid slutbesiktning?

Under en slutbesiktning undersöker en certifierad och opartisk besiktningsman om de som byggt huset har gjort arbetet på ett korrekt sätt och att du fått det som står i kontraktet.

När ska slutbesiktning ske?

-Slutbesiktning ska ske först vid kontraktstidens utgång eller om entreprenaden färdigställs senare , utan dröjsmål efter att entreprenören meddelat sig färdig. Objektet för besiktning kan vara hela entreprenaden , huvuddel av entreprenaden enligt kontrakt .

Vad är en slutbesiktning?

Det sista du gör innan det är dags att köra flyttlasset är en besiktning av ditt hus för att se till att det är helt färdigt att bo i. Under en slutbesiktning undersöker en certifierad och opartisk besiktningsman om de som byggt huset har gjort arbetet på ett korrekt sätt och att du fått det som står i kontraktet.

Vem ansvarar för slutbesiktning?

Slutbesiktningen utförs av en oberoende, erfaren besiktningsman. Besiktningsmannens uppgift är att undersöka huset och se till att entreprenaden har utförts enligt de kontrakt som finns upprättade mellan parterna och att arbetet är fackmannamässigt utfört.

Relaterade inlägg: