Vem leder en orkester?

Vem leder en orkester?

Vem leder en orkester?

Eftersom orkestern är så stor använder man en dirigent som leder musikerna. Dirigenten är också den som bestämmer hur stycket skall spelas.

När kom musiken?

Sedan 800-talet e.kr. kan man börja spåra den västerländska konstmusiken i källmaterialet tack vare bevarade notdokument. Den grekiska musikteorin, förmedlad genom romerska och senare även arabiska källor, hade tagits i kyrkans tjänst för att standardisera kyrkosången – vad som kom att kallas Gregoriansk sång.

Vad heter olika musikinstrument?

I spalten till vänster kan ni snabbhoppa mellan olika instrumentgrupper.

  • Stråk.
  • Fiol. Det här instrumentet kallas fiol eller violin. ...
  • Altfiol. ​Altfiolen, eller violan, ser ut som en vanlig fiol. ...
  • Cello. ...
  • Kontrabas. ...
  • Träblås.
  • Flöjt. ...
  • Oboe.

Har orkestern ett eget?

En orkester kan spela instrumental musik samt ackompanjera sångare eller instrumentalsolister, spela noterat eller improviserat, självständigt, eller under överinseende av en dirigent eller kapellmästare.

Vad betyder ordet Sonat?

Sonat (av latinets sonare 'att klinga'), italienska sonata, betecknade från början helt enkelt ett instrumentalstycke till skillnad från en canzona, en sång. Sedan 1700-talet är det beteckningen för den västerländska konstmusikens viktigaste form för större instrumentalverk.

När kom den första låten?

I Saint Louis i USA gjordes 1878 världens förmodligen första musikinspelning. Forskare tror dessutom att inspelningen aldrig avlyssnats förrän nu. Den spelades in med en fonograf som Thomas Edison uppfann året innan.

Relaterade inlägg: