Hur många hoppar över en klass?

Hur många hoppar över en klass?

Hur många hoppar över en klass?

det är ett undantag och inte en regel - att kunna "hoppa över" en årskurs, och därför finns det inga regler (det är ofta lärarna på skolan som föreslår det, om de ser att en elev är klart "överkvalificerad" för sin årskurs).

Är det svårt att byta klass?

Om du verkligen inte vill gå kvar i den klassen och vill hellre byta klass kan du prata med studie- och yrkesvägledaren på skolan för att se om det finns lediga platser på programmet/klassen du vill byta till. Detta gör man för att om är klassen full kan det vara svårt att få bytet att gå igenom.

Hur man hoppar upp en klass?

Du kan prata med din rektor om att hoppa över en klass. Det är generellt ganska svårt (och väldigt ovanligt) att hoppa över en hel årskurs, särskilt på högstadiet. Det krävs specifika anledningar och att man är väldigt duktig i skolan.

Varför hoppar man över en klass?

Att hoppa över en klass är enda sättet att få det smarta barnet och hennes klasskamrater att vara på samma utvecklingsstadium. Smarta barn utvecklas snabbare, och de kan då hamna alltför långt före barn i samma ålder.

Kan man gå upp en klass i gymnasiet?

Du kan vänta ett år med gymnasiet om du vill det men du kan inte ner en klass. Men tänk på att på gymnasiet kan det finnas andra som har hoppat över en eller flera klasser och även de som är mycket äldre.

Relaterade inlägg: