Vad består basalt av?

Vad består basalt av?

Vad består basalt av?

Basalt är basisk, vilket när det handlar om bergarter handlar om innehållet av SiO2 vilket för basalt är omkring 49 viktprocent. Huvudkomponenterna i basalt är kalciumrik plagioklas, pyroxen (oftast augit), olivin och magnetit.

Var finns basalt i Sverige?

Har basalt varit synonym?

Vad är magma enkel förklaring?

I vilken tektonisk miljö bildas den vulkaniska bergarten basalt?

Vad menas med basal?

Relaterade inlägg: