Vad lär man sig på läkarlinjen?

Vad lär man sig på läkarlinjen?

Vad lär man sig på läkarlinjen?

Termin 1 – upptakt, cellbiologi, biokemi, metabolism, grundläggande anatomi och fysiologi. Termin 2 – fördjupad fysiologi (blod, endokrin, vätska, hjärta, njure, lunga, syra och bas mm) och mer fördjupande anatomi med fokus på extremiteter och tankestyrka muskler.

Hur många högskolepoäng är läkarlinjen?

Läkarprogrammets ämnesintegrerade utbildning med tidig patientkontakt gagnar utveckling av integrerade teoretiska och praktiska kunskaper, vetenskapligt tänkande och professionellt agerande som är grundstenar för ditt framtida yrke.

Vad händer i urval 2?

Efter urval 2 behöver du inte tacka ja till din utbildningsplats. Men lämna gärna återbud via antagning.se om du antagits och tackat ja, men inte gör anspråk på platsen. På så sätt kan platsen snabbt erbjudas till en reserv. Efter urval 2 sker eventuell reservantagning av utbildningsansvarig.

Hur många poäng krävs för att komma in på läkarlinjen?

För att komma in på läkarlinjen på något av de svenska lärosätena behöver du som minst ha 21.67 i betyg, eller 1.65 poäng på högskoleprovet. Nedan kan du ser antagningspoängen från urvalsgrupp BI och urvalsgruppen på högskoleprovet, vilket är de urvalsgrupperna som de flesta kommer söka med.

Hur många kommer in i urval 2?

Hejsan, som Antagning.se förklarat för oss, siffrorna Antagning i urval 2 är det Totala antalet antagna (efter båda urvalen). Det är alltså så att 300 platser ser ut att finnas på den utbildningen.

Kan man bli antagen efter urval 2?

8. Reservantagning. Om du fortfarande är reservplacerad på en utbildning efter urval 2 kan du ändå bli antagen om någon annan lämnar återbud. Det är den kursansvariga institutionen som kallar reserver.

Relaterade inlägg: