Hur många år tar det att bli psykolog?

Hur många år tar det att bli psykolog?

Hur många år tar det att bli psykolog?

Psykologprogrammet – för dig som vill bli psykolog För att bli psykolog ska du läsa psykologprogrammet som ges vid universitet eller högskola. Programmet är på fem år (300 högskolepoäng) och innehåller både teoretiska och praktiska delar.

Hur blir man forskare inom neurovetenskap?

Forskarutbildningsprogrammet i neurovetenskap erbjuder utbildningsaktiviteter inom neurovetenskap inklusive cellulär- och/eller molekylär neurovetenskap, neuronala kretsar och system, kognition och beteende samt mekanismer för neurologiska och psykiatriska sjukdomar.

Är det svårt att bli psykolog?

Såklart märks det skillnad då vissa kurser innehåller kunskap som känns som från en annan planet, typ statistik och experimentell psykologi. Men många andra kurser har också varit helt och hållet nytt men ändå mer känts som en utmaning än orimligt svårt, såsom neurobiologi.

Är det värt att studera till psykolog?

Det finns en stor efterfrågan på psykologer inom de flesta områden som psykologer är verksamma inom. De gäller både i storstadsregionerna och på de mindre orterna i landet.

Vad krävs för att bli cancerforskare?

Om du vill bli cancerforskare så är det vanligaste att du går biomedicin, läkarlinjen, kemi eller bioteknik. Men det är mycket möjligt att du kan forska kring cancer även med en apotekarinriktning. Kontakta institutionen där du vill studera och fråga om det. Hitta en utbildning!

Relaterade inlägg: