Hur många människor finns det i Sverige 2022?

Hur många människor finns det i Sverige 2022?

Hur många människor finns det i Sverige 2022?

I Sverige bor det strax över 10 miljoner människor (2022) jämfört med Storbritannien där det bor omkring 69 miljoner (2022), eller Tyskland där befolkningen uppgår till närmare 84 miljoner (2022)... Introduktion till ämnesområdet världens befolkning.

När var Sveriges befolkning 5 miljoner?

Befolkning under 1800-talet Efter ofärdsåren, kriget och förlusten av Finland var Sveriges befolkning 2,4 miljoner (ca 1/3 av landets yta och 1/4 av befolkningen hade förlorats). Sextio år senare hade siffran stigit till 4,2 miljoner, och ytterligare 40 år senare till 5,5 miljoner.

Hur många människor fanns det 1800?

Många dör av svält Ändå ökar Sveriges befolkning stadigt under 1700-talet och passerar 2,3 miljoner vid sekelskiftet år 1800.

När passerade Sverige 8 miljoner?

Sveriges befolkning består av alla som är folkbokförda i Sverige. Under 2000-talet har befolkningen vuxit. I augusti 2004 blev vi 9 miljoner i Sverige, och i januari 2017 passerade vi 10 miljoner. Under 2021 ökade Sveriges befolkning med drygt 0,7 procent.

Hur stor del av Sveriges befolkning är över 18 år?

Idag bor drygt 10 miljoner personer i Sverige. Nära 56 procent av dem beräknas år 2021 vara mellan 20-64 år och i arbetsför ålder. De övriga 44 procenten utgörs av barn och unga under 20 år samt av äldre över 65 år.

Relaterade inlägg: