När blev Frankrike industrialiserat?

När blev Frankrike industrialiserat?

När blev Frankrike industrialiserat?

Franska kungar lade efter hand nya områden under sig och en centralstyrd stat utvecklades. I början av 1700-talet var landet det mest inflytelserika i Europa.

När blev Frankrike ett eget land?

Karl den stores söner styrde landet fram till 987 då Hugo Capet, frankisk hertig och greve av Paris, lät kröna sig till kung av Frankrike. Den senares ättlingar styrde i sin tur Frankrike till 1792 då den franska revolutionen gjorde landet till en republik efter de omvälvande händelser som inleddes 1789.

Hur var världen under 1900 talet?

1900-talet är präglat av de två stora världskrigen, men också demokratins genombrott i Europa. Efterkrigstiden var det kalla krigets epok som pågick ända fram till Sovjetunionens sammanbrott 1991. Industrisamhället nådde sin kulmen under 1950-talet för att avlösas av informationssamhället.

Vad hände i världen under 1900-talet?

1912 – Amerikanen Thomas Edison uppfinner glödlampan med volframglödtråd. 1913 – Det första kylskåpet för hemmabruk framställs i USA. 1914 – De första elektriska trafiksignalerna framställs i USA. 1916 – Stridsvagnen framställs i Storbritannien och används under första världskriget.

Vad var rekordåren i Sverige?

Särskilt under första halvan av 1960-talet har Sverige mycket hög BNP-tillväxt, i genomsnitt cirka 5 procent per år. Det brukar kallas för "rekordåren" i svensk ekonomi.

Relaterade inlägg: