Är 9 an svår?

Är 9 an svår?

Är 9 an svår?

9:an är det lättaste året i högstadiet, och 8:an är det svåraste. Så du har nog inget att oroa dig för, bara repetition och inget nytt alls. Nationella betrakta jag mest som ett skämt. Trodde det skule vara nått svårt, tror inte någon i vår skola som faktiskt försökte fick underkänt.

Hur många gånger får man gå om nian?

Att gå om å k 9 i grundskolan är ingen generell rättighet, utan en individuell bedömning görs om vad som passar bäst. Oftast går man om ett år om man har varit frånvarande från skolan under längre tid /t.

Vilken årskurs är svårast i gymnasiet?

Re: Hur upplevde ni alla tre årskurserna i gymnasiet? Tvåan var jobbigast, trean var slappast.

Är 8an viktig?

Det är betygen från sista terminen i 9:an som du söker till gymnasiet med. Så du behöver inte bli stressad men gör ditt bästa i skolan redan nu så kommer du säkert få bra betyg i 9:an också.

Vilka ämnen läser man i nian?

Ämnen och ämneskombinationer

  • Ämnesgrupp 1: engelska, matematik, svenska.
  • Ämnesgrupp 2: idrott- och hälsa, hem- och konsumentkunskap.
  • Ämnesgrupp 3: biologi, fysik, kemi, teknik.
  • Ämnesgrupp 4: franska, spanska tyska, svenska som andraspråk.
  • Ämnesgrupp 5: geografi, historia, religionskunskap, samhällskunskap.

Relaterade inlägg: