Hur stor är chansen att överleva prostatacancer?

Hur stor är chansen att överleva prostatacancer?

Hur stor är chansen att överleva prostatacancer?

Det finns i nuläget inte ett nationellt screeningprogram för prostatacancer i Sverige (9). Dödligheten i prostatacancer har minskat under de senaste 15–20 åren (4, 7, 9), främst i bland män yngre än 75 år (7). År 2016 var tioårsöverlevnaden för prostatacancer nära 90 procent (8).

Kan män sänka PSA-värdet?

Behandling med 5-alfareduktashämmare (Finasterid, Proscar, Avodart) sänker PSA vid godartad prostataförstoring. Inom ett år ska PSA-värdet halveras. För patienter utan känd prostatacancer som tar 5-alfareduktashämmare ska därför de åldersspecifika gränsvärdena för PSA halveras.

Har man ett riktigt lågt PSA-värde?

Om en man har ett riktigt lågt PSA-värde, under 1 mikrogram per liter, är det inte bara mycket osannolikt att han har en allvarlig prostatacancer, utan också mycket osannolikt att han utvecklar en allvarlig prostatacancer de närmaste sex-åtta åren.

Hur höga är PSA-värden i prostata?

Måttligt höga PSA-värden, upp till omkring 10 mikrogram per liter, beror nämligen oftare på en godartad prostataförstoring än på cancer. Infektioner i urinvägar och prostata ger också höga PSA-värden, under upp till ett halvår efter att infektionen har läkt ut.

Vad är PSA-prov för någonting?

Vad är PSA-prov för någonting? 1 PSA-provet är ett vanligt blodprov som tas i armvecket. 2 PSA är en förkortning av prostataspecifikt antigen. 3 PSA är inte något ”cancerämne” som kommer från en tumör, utan ett äggviteämne, ett enzym, som finns naturligt i kroppen även hos friska män.

Relaterade inlägg: