Vilka är Agenda 2030 fyra beståndsdelar?

Vilka är Agenda 2030 fyra beståndsdelar?

Vilka är Agenda 2030 fyra beståndsdelar?

Globala målen är den mest ambitiösa agendan för hållbar utveckling som världens länder någonsin antagit och finns till för att uppnå fyra fantastiska saker till år 2030: Att avskaffa extrem fattigdom. Att minska ojämlikheter och orättvisor i världen. Att främja fred och rättvisa. Att lösa klimatkrisen.

Vem står bakom Agenda 2030?

Den 25 september 2015 antog FN:s medlemsländer Agenda 2030, en universell agenda för hållbar utveckling som innehåller sjutton globala mål som ska uppnås till år 2030. Globala målen har i sin tur 169 delmål och drygt 230 globala indikatorer för hur arbetet ska genomföras och följas upp.

Vilka är de 17 globala målen?

Globala målen för hållbar utveckling

  • Mål 1: ingen fattigdom. ...
  • Mål 2: ingen hunger. ...
  • Mål 3: god hälsa och välbefinnande. ...
  • Mål 4: god utbildning för alla. ...
  • Mål 5: jämställdhet. ...
  • Mål 6: rent vatten och sanitet. ...
  • Mål 7: hållbar energi för alla. ...
  • Mål 8: anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt.

Hur många delmål har Agenda 2030?

De 17 målen är indelade i 169 delmål och medel med tillhörande indikatorer.

Vem är det som står bakom globala målen?

Den 25 september 2015 antog FN:s alla medlemsländer i generalförsamlingen den historiska resolutionen Agenda 2030 för hållbar utveckling. Hittills har totalt 193 länder världen över formulerat och antagit de globala målen. De globala målen består av 169 delmål och 244 indikatorer.

Vilka delmål täcker ekologisk hållbarhet in?

Delmål 14.2 | Skydda och återställ ekosystem Senast 2020 förvalta och skydda marina och kustnära ekosystem på ett hållbart sätt för att undvika betydande negativa konsekvenser, bland annat genom att stärka deras motståndskraft, samt vidta åtgärder för att återställa dem i syfte att uppnå friska och produktiva hav.

Relaterade inlägg: