Har en bostadsrättsförening rätt att gå in i lägenhet?

Har en bostadsrättsförening rätt att gå in i lägenhet?

Har en bostadsrättsförening rätt att gå in i lägenhet?

13 § bostadsrättslagen har en bostadsrättsförening rätt att i vissa fall tillträde till en lägenhet. De flesta föreningar har en liknande bestämmelse i sina stadgar. Normalt sett ligger det i bostadsrättshavarens eget intresse att hålla lägenheten i gott skick.

Kan ett aktiebolag äga en fastighet?

Du kan exempelvis äga en hyresfastighet privat och direkt som privatperson, i en enskild firma, aktiebolag eller andra typer av bolag. Hur du äger fastigheten påverkar bland annat ekonomisk redovisning och beskattning.

Får man äga två bostadsrätter i samma förening?

SVAR: Ja, under förutsättning att dessa avgifter finns i föreningens stadgar så behöver du betala dessa, även om du flyttar inom föreningen. Får den som äger två lägenheter två röster? FRÅGA: I min förening äger jag två lägenheter. Jag menar att jag då ska ha två röster på stämman, att det är en röst per lägenhet.

Hur många fastigheter får man sälja på ett år?

Det finns inga lagar och regler som säger att det är förbjudet att köpa och sälja flera lägenheter varje år men bedömer Skatteverket att det är en näringsverksamhet kommer man att beskattas som en näringsverksamhet, alltså som ett företag.

Hur många rum får man hyra ut i en villa?

Räkna ut en skälig hyra för rummet Det finns inga begränsningar för hur litet eller stort rummet du hyr ut ska vara, däremot finns det regler gällande hur mycket hyran ska vara. Om du skulle ta ut en orimligt hög hyra kan din hyresgäst göra invändningar och i värsta fall kan du i slutändan bli återbetalningsskyldig.

Relaterade inlägg: