Vad är förskingring bedrägeri samt trolöshet mot huvudman?

Vad är förskingring bedrägeri samt trolöshet mot huvudman?

Vad är förskingring bedrägeri samt trolöshet mot huvudman?

Trolöshet är den mildare brottet av de båda och det brukar sägas att det där räcker med att ha missbrukat ett förtroende som sedan ledde till skada för huvudmannen. Vid förskingring har den misstänkt förfogat över huvudmannens egendom, detta ska sedan den misstänkte ha missbrukat och gagnats personligen av.

Vad är grov trolöshet mot huvudman?

Ett brott som innebär att en person som fått förtroendet att sköta ekonomiska eller rättsliga angelägenheter åt en annan person eller ett företag (huvudman) missbrukar sin ställning så att det är till skada för huvudmannen.

Vad är förtroendeställning?

En person har fått till uppgift att sköta en rättslig angelägenhet. Denna uppgift ska göras för en annan persons räkning (dvs personen har fått en förtroendeställning)

Hur stavas marschera?

Hur böjs marschera?
verb
aktivpassiv
grundformatt marscheraatt marscheras
nutidmarscherarmarscheras
dåtidmarscherademarscherades

Är det olagligt att ge mutor?

Ett försök att ge eller få en muta är ett fullbordat brott oavsett om det lyckas eller inte. Den som blir erbjuden en muta måste aktivt säga nej för att undvika risken att begå ett brott. Straffet för mutbrott och trolöshet mot huvudman är böter eller fängelse i högst två år, vid grova brott upp till sex år.

Relaterade inlägg: