Vad heter Sydamerikas sydspets?

Vad heter Sydamerikas sydspets?

Vad heter Sydamerikas sydspets?

Eldslandet (spanska: Tierra del Fuego) är en ögrupp vid sydspetsen av Sydamerika. Magellans sund skiljer öarna från kontinenten.

Vem rundade först Godahoppsudden?

Titel: Upptäcktsresande - första europé att runda Godahoppsudden sedan antiken. Bartolomeu Dias föddes i Portugal i mitten av 1450-talet, man tror att året var 1450.

Vad finns det för länder i Nordamerika?

Geopolitiskt refererar "Norra Amerika" ofta till Kanada och USA tillsammans med Grönland och Bermuda, medan Centralamerika, inklusive Mexiko, utgör det nordamerikanska fastlandet söder om USA.

Vem rundade Agulhas 1488?

Den första europé som rundade udden var den portugisiske sjöfararen Bartolomeu Diaz 1488. Diaz gav udden namnet ”Stormarnas udde”, men detta namn byttes ut mot Godahoppsudden (Cabo da Boa Esperança) av den portugisiske kungen Johan II.

Vad upptäckte Vasco da Gama?

Gama hade inte tänkt att följa Afrikas kust, utan han planerade att segla rakt över södra Atlanten och sedan styra in mot Godahoppsudden. Vasco da Gama landstiger i Indien 1498. Européerna hade därmed skapat en förbindelse till sjöss med Indien.

Vilka länder ingår i världsdelen Sydamerika?

Här finns följande självständiga stater: Argentina, Bolivia, Brasilien, Chile, Colombia, Ecuador, Guyana, Paraguay, Peru, Surinam, Uruguay och Venezuela. Franska Guyana är ett av Frankrikes utomeuropeiska departement.

Relaterade inlägg: