Hur lång tid tar det för invandrare att lära sig svenska?

Hur lång tid tar det för invandrare att lära sig svenska?

Hur lång tid tar det för invandrare att lära sig svenska?

– Det är en viktig del i inlärningen av ett nytt språk: att lära sig forma bokstäverna så att det till slut blir något automatiskt, säger Maria Lim Falk. På två år ska alltså nyanlända elever tillgodogöra sig gymnasiebehörighet, motsvarande högstadienivå, och samtidigt lära sig svenska.

Är svenska ett lätt språk att lära sig?

Vad är svårast i svenska språket?

Hur lång tid tar det att lära sig svenska språket?

Hur många invandrare lär sig inte svenska?

Vad är lättast och vad är svårast med svenska språket?

Relaterade inlägg: