Är Drönarkort svårt?

Är Drönarkort svårt?

Är Drönarkort svårt?

Att ta drönarkort är inte i närheten av lika svårt som att ta t. ex. bilkörkort. De flesta hinner nog plugga, göra provet och registrera sig som operatör på en dag.

Hur ser Drönarkortet ut?

Ett drönarkort är personligt och proven kan inte utföras av en organisation. Provet som krävs för att få ett drönarkort kostar 130 kronor. Att registrera sig som operatör i den öppna klassen kostar 50 kronor, plus 50 kronor årligen i registerhållningsavgift.

Hur tar man drönare körkort?

Ett godkänt prov resulterar i ett drönarkort som gäller i fem år. Provet tar cirka 40 minuter att genomföra och vid godkänt resultat tilldelas man drönarkortet direkt. Provet för drönarkortet kostar 130 kronor. Alla drönare måste registreras på en operatör med ett så kallat operatörs-ID.

Vad är VLOS?

Ett begrepp som du kan komma att stöta på när du flyger drönare är VLOS, en förkortning av det engelska begreppet “visual line of sight” – på svenska “inom synhåll”.

Vad innebär A2 Drönarkort?

Öppen – Drönarkort Inom denna kategori finns tre underkategorier: A1 – när flygningar sker i närheten av människor i begränsad omfattning men är reserverade till C0- och C1-drönare. A2 – flygningar som sker 30 meter från människor och är begränsade till C0, C1 och C2- drönare.

Relaterade inlägg: